Fourchaplains

Four Chaplains Memorial Foundation Nederland


Onze missie

De missie van de Four Chaplains Memorial Foundation is om de geschiedenis van de “Four Chaplains” te vertellen en door te geven én om de samenwerking en onbaatzuchtige dienstverlening bij individuen en organisaties te bevorderen.

De stichting “Four Chaplains Memorial Foundation Nederland" vertegenwoordigt de Amerikaanse Four Chaplains Memorial Foundation in Nederland.

De stichting is verantwoordelijk voor het selecteren en voordragen van kandidaten voor een Legion of Honor Award in Nederland.Tevens verzorgt zij de uitreiking van deze Amerikaanse onderscheiding in Nederland en werkt daarbij samen met verschillende organisaties. Ook brengen wij werkbezoeken aan scholen om het verhaal van de Four Chaplains toe te lichten.

Informatie omtrent de stichting staat vermeld bij Over ons.

Copyright © Stichting Four Chaplains Memorial Foundation | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud