Informatie omtrent de stichting

Gegevens van de Stichting

KVK nr:  84840781
Bank gegevens: Rabobank

IBAN:
NL68RABO0377663190
BIC:
RABONL2U

ANBI Status
RSIN:  863404662

Postadres
Elbakade 32
3446 BB Woerden

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • N.C. van der Steeg *
  Voorzitter
 • G. van Elk
  Secretaris
 • J.N.M. Borghols
  Penningmeester

  * tevens Trustee Nederland

 • Adviseur
  i.r.g.m. Kolonel D.M. Sebbag
  Hoofdkrijgsmachtrabbijn 
  Dienst Geestelijke Verzorging / Ministerie van Defensie

Comité van aanbeveling

 • Kenneth E. Brandt
  Chief Chaplain (Brigadegeneraal)
  Executive Board Member Chapel of Four ChaplainsUSA
 • William Kaemmer
  Executive Director Chapel of Four Chaplains – USA
 • Howard Schaeffer 
  Chairman of the Board
  Chapel of Four Chaplains FoundationUSA
 • V.J.H. Molkenboer
  Burgemeester van Woerden
 • mr. R.G. Oppelaar
  Generaal-majoor der mariniers b.d.
 • ds. Ko Sent
  legerpredikant b.d. 

Copyright © Stichting Four Chaplains Memorial Foundation | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud