Nieuws

De stichting verzorgt jaarlijks tijdens een Legion of Honor Ceremonie de uitreiking van de Legion of Honor Awards.

De eerstvolgende ceremonie zal plaats vinden plaats op donderdag 3 april 2025 op het conferentiecentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging  in Huis ter Heide.

Tevens kan er op verzoek maximaal één keer per kwartaal een kleinere ceremonie plaatsvinden.

Nominaties voor kandidaten voor een Legion of Honor Award kunt U indienen bijvoorkeur per email. Tip ons gerust!

Zie de contactpagina voor meer informatie.

IMG 0784

De Challenge Coin van de Four Chaplains Memorial Foundation is ook beschikbaar voor sponsoren. Als u een donatie overmaakt, sturen wij u een coin op.

Img 3047.jpg

De oprichtingsacte van de Four Chaplains Memorial Foundation Nederland is op 21 december 2021 getekend bij Notariskantoor Louwerens & Jaquet te Woerden. De stichting ondersteunt daarmee het werk van de Trustee Nederland zoals dat al vele jaren in Nederland gebruikelijk is. Tevens wordt op deze manier de Amerikaanse organisatie in Nederland als rechtspersoon vertegenwoordigt.

v.l.n.r. op de foto:
Nico van der Steeg (voorzitter), mr. Udo Louwerens,
Bert van Elk (secretaris) en Jos Borghols (penningmeester)

Copyright © Stichting Four Chaplains Memorial Foundation | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud