Steun Ons

Helpt U mee om het werk van de Four Chaplains Memorial Foundation mogelijk te maken? Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk van subsidies en giften.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL68 RABO 0377 6631 90 ten name van de Stichting Four Chaplains Memorial Foundation Nederland.

Donateur worden kan vanaf € 15,00 per jaar. Met vermelding op onze website vanaf € 125,00 per jaar.

Copyright © Stichting Four Chaplains Memorial Foundation | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud